Reserviläispiirin puheenjohtaja J.Styrman kiittää kuluneesta vuodesta

JS Respiirin kirjoitus

Arvoisat Pohjois-Savon Reserviläispiirin jäsenet

Tiistaina 9.11.2021 pidettiin Pohjois-Savon reservipiirin sääntömääräinen syyskokous. Kokouksessa
vahvistettiin piirin toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu sekä valittiin piirihallitus vuodelle 2022.
Piirin puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023, syyskokous valitsi allekirjoittaneen. Kiitän luottamuksestanne
ja tavoitteeni on myös olla luottamuksenne arvoinen.

Reserviläispiirin toimintasuunnitelmassa yhdeksi painopisteeksi määriteltiin toiminnan uudelleen aktivointi
koronan jälkeen. Piirin tukea suunnataan erityisesti yhdistyksille, joiden toiminta on päässyt hiipumaan.
Toimintaa pyritään muun muassa hajauttamaan pienemmille ja hiljaisemmille paikkakunnille tarjoamalla
valmiita tapahtumakonsepteja sekä lisäämällä yhdistysten välistä yhteistyötä.

Reserviläisliiton vuoden 2022 teeman mukaisesti piirin yhtenä painopisteenä on tiedottamisen ja viestinnän
tehostaminen niin piirin, kuin myös yhdistysten toiminnassa. Pohjois-Savon Reserviupseeripiirin kanssa
yhteiset Vihma -viestintäkanavat ovat piirien toiminnan tiedottamisessa edelleen ne tärkeimmät kanavat ja
niitä tullaan myös kehittämään entisestään. Yhdistysten omien kotisivujen sisällön tuottamiseen tullaan
jatkossa panostamaan entistä enemmän. Tässä jäsenyhdistyksille suunnatun tuen piiriin kuuluvat muun
muassa kannustepalkkiot sekä koulutuksen järjestäminen yhdistysten avainhenkilöille.

Menneet kaksi koronavuotta ovat olleet reserviläistoiminnalle poikkeukselliset ja yhdistysten on täytynyt
sopeutua tähän uuteen normaaliin. Monilta yhdistyksiltä se on onnistunutkin hyvin ja perinteisten
toimintamallien rinnalle on keksitty myös poikkeusoloihin soveltuvaa toimintaa. Näin toimintavalikoima on
laajentunut, mikä taas houkuttelee uudesta toiminnasta kiinnostuneita jäseniä.

Vuosi lähenee loppuaan ja on aika kiitoksille.
Kiitokset tärkeimmille yhteistyökumppaneillemme Pohjois-Savon Reserviupseeripiirille, MPK:n Kuopion
koulutuspaikalle, Pohjois-Savon Aluetoimistolle sekä Karjalan lennostolle.

Kiitos kuluneesta kaudesta piirihallitukselle sekä toiminnanjohtaja Sonja Reijoselle! Teidän kanssanne
yhteistyö on ollut saumatonta ja tuloksellista. Kiitokset myös piirien loistaville toimikunnille! Teidän
aktiivisuutenne ansiosta koronan vaikutukset piirien toimintaan jäivät varsin vähäisiksi. Erityisesti lämpimät
kiitokset hyvin sujuneesta yhteistyöstä Erkki Saarijärvelle joka vuoden vaihteessa jättää reserviupseeripiirin
puheenjohtajan tehtävät. Mikko Laajalahdelle toivotan onnea ja menestystä tulevassa tehtävässään
veljespiirin puheenjohtajana. Olen luottavaisin mielin siitä, että yhteistyömme piirien yhteisten tavoitteiden
ja päämäärien saavuttamiseksi tulee olemaan hedelmällistä ja tuloksellista.

Mukavaa joulun ajan odotusta kaikille.

Jari Styrman

Piirien uudet puheenjohtajat on valittu

Piirien puheenjohtajat on valittu

Reserviupseeripiirin uudeksi puheenjohtajaksi on valittu  Mikko Laajalahti Iisalmesta

ja Reserviläispiirin puheenjohtajaksi on valittu jatkamaan Jari Styrman Siilinjärveltä

 

TURPOtietäjä2021 -kilpailussa palkittiin Nelli Pelkonen Suonenjoelta

Kuva: Heikki Aaltonen TURPOtietäjä 2021 -kilpailussa palkittu Nelli Pelkonen
Onnittelemassa Tarja-Tuulikki Lumikari ja Matti Kauppinen

TURPOtietäjä 2021 -kilpailun Pohjois-Savon alkukilpailussa palkittiin Suonenjoen lukion oppilas Nelli Pelkonen.

Palkitsemistilaisuus pidettiin 4.11. Kuopion Sotaveteraanimuseolla.

Tilaisuuden aluksi Matti Kauppinen esitteli Nelli Pelkoselle museossa esillä olevan näyttelyn. Sen jälkeen Tarja-Tuulikki Lumikari piti palkittavalle onnittelupuheen ja Matti Kauppinen ojensi hänelle Pohjois-Savon reserviläispiirien puolesta kunniakirjan.

Tilaisuus päättyi kodikkaaseen, pienimuotoiseen kahvitilaisuuteen ja vilkkaaseen keskusteluun palkinnonsaajan Nelli Pelkosen kanssa.

Nelli Pelkonen, mikä sai sinut kiinnostumaan TURPOtietäjä-kilpailusta?

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskuntaopista ja historiasta. Ja kerrankin oli jokin muu kuin matematiikan kilpailu! Tällainen kilpailu on tosi harvinainen.

Saitko kilpailua varten tietoja yhteiskuntaopin kolmoskurssista?

En ole vielä käynyt sitä kurssia. Mutta olen kyllä ostanut oppikirjan valmiiksi ja lueskelin sitä.

Entä oliko muusta kouluopetuksesta apua?

Kävin juuri syksyllä historian kakkoskurssin, jossa käsiteltiin toista maailmansotaa, joten sodasta oli kyllä tietoa. Mutta ei Suomen sotien osalta, sillä Suomen historian kurssi tulee vasta myöhemmin.

Auttoiko kilpailussa oma kiinnostuksesi? Ja kuinka paljon?

Se auttoi äärimmäisen paljon. Kotona puhumme todella paljon politiikasta ja tällaisista asioista. Olen myös kiinnostunut Suomen sotahistoriasta. Sanoisin, että oma harrastukseni liittyy näihin asioihin ilman lukiokurssejakin.

Kuopion Reserviläiset järjesti syksyllä valmennustilaisuuden ennen kilpailua. Osallistuitko siihen? 

En osallistunut.

Ovatko turvallisuuspoliittiset kysymykset jollakin tavalla mukana tulevaisuudensuunnitelmissasi?

Eivät ehkä ihan välittömästi. Mutta politiikka kyllä kiinnostaa.

Onko sinulla kavereita, joiden kanssa jaat ajatuksia tällaisista asioista?

En ehkä niinkään kavereiden kanssa, mutta vanhempien kanssa puhumme näistä paljon.

 

Tarja-Tuulikki Lumikari (kirjoittaja)

 

TURPO-tietäjä 2021

Turvallisuuspolitiikan tietämystä mittaava kilpailu lukiolaisille

Turpotietäjä 2021 -kilpailu

Turpotietäjä 2021 -kilpailu on valtakunnallinen, lukiolaisten turvallisuuspolitiikan ja kokonaisturvallisuuden tietämystä mittaava tietokilpailu. Mukaan voi ilmoittautua Suomessa tai muissa maissa toimiva, suomalainen lukio.

Kilpailu perustuu erityisesti lukion yhteiskuntaopin kurssiin YH3, mutta menestymismahdollisuuksia parantavat muiden yhteiskuntaopin kurssien sekä myös historian kurssien sisältöjen hallinta.

Turpotietäjä 2021 -kilpailun alkukilpailu järjestetään lukioissa eri puolilla Suomea 8.10.2021 klo 9-11. Abitti-järjestelmässä toteutettavan kokeen järjestämisestä vastaa mukaan ilmoittautuneen koulun nimeämä opettaja. Lukiolaisten vastaukset arvostelee kunkin maakunnan kilpailuorganisaation muodostama raati.

Alkukilpailussa parhaiten menestyneet kutsutaan marraskuussa 2021 loppukilpailuun, jossa on sekä kirjallinen että suullinen osuus. Finaalin arvostelee arvovaltainen raati.

Alku- ja loppukilpailuissa parhaiten menestyneet palkitaan erilaisilla palkinnoilla sekä tutustumiskäynneillä eri turvallisuusviranomaisten toimipisteisiin. Loppukilpailun kolme parasta palkitaan rahapalkinnoilla.

Turpotietäjä-kilpailu järjestetään vuosittain.

HUIPPUPALKINNOT MAAN PARHAILLE TIETÄJILLE

Alkukilpailun parhaiten menestyneet kutsutaan marraskuussa 2021 järjestettävään loppukilpailuun.

Loppukilpailun kolme parasta saavat palkinnoksi

  1. 1000€
  2. 500€
  3. 250€

Alku- ja loppukilpailuissa parhaiten menestyneet pääsevät lisäksi tutustumaan turvallisuusviranomaisten toimintaan.

 

Turpotietäjän kilpailukutsu 2021 on ladattavissa täältä.

Kilpailuun tulee ilmoittautua mukaan Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton internet-sivujen kautta täältä.

Kilpailukutsu ja muu kilpailuun liittyvä materiaali julkaistaan sivulla www.turpotietaja.fi/materiaalipankki

RUPiiri toiminta 2022

RUPiiri_Toiminta_2022

 

Arvon pohjoissavolaiset reserviupseerit!                                                        13.9.2021

Syksy on taas tullut ja samalla aika suunnitella vuoden 2022 tekemisiä. Tämän vuoden aikana olemme vielä
joutuneet kurjistelemaan COVID-19 -epidemian kourissa, mutta eiköhän tästä ensi vuonna päästä kohti
uutta. Jo nyt on aivan varmaa, että ihan samaan vanhaan emme palaa, sillä esimerkiksi etäkokoukset
lienevät tulleet jäädäkseen. Ja hyvä niin, rutiinikokouksissa tutun porukan kesken asiat saadaan kyllä
hoidettua etänäkin. Toisaalta tarvitsemme myös aikaa olla samassa tilassa, jotta pystymme
suunnittelemaan yhdessä uutta monipuolisesti pohtien.

Vuoden 2022 syksyllä Pohjois-Savon alueella järjestetään paikallispuolustusharjoitus, jonka on tarkoitus olla
osana laajempaa kokonaisuutta. Samalla myös täällä olisi mahdollista koeponnistaa mallia, jossa MPK:n
kotiseutuharjoitus tukee koulutuksellaan PV:n kertausharjoituksia. Katsotaan, mitä saamme aikaiseksi!
Paikallispuolustusharjoitus näkyy katukuvan lisäksi myös mm. kuntien ja muiden viranomaisten töissä, sillä
oleellinen osa konseptia on eri hallinnonalojen yhteistyön parantaminen poikkeusoloissa.

Piirimme tapauksessa eri toimintoja koordinoidaan toimikuntien kautta. Toimikunnat ovat piirihallituksen
”työrukkasina” toteuttamassa eri tapahtumia ja ideoimassa uutta. Ampumatoimikunta koordinoi
esimerkiksi erilaisia kilpailuita perinnekivääristä SRA:n Kalakukko-Cupiin. Vastaavasti liikuntatoimikunta on
kerännyt joukkueita eri tapahtumiin, kuten Jukolan viestiin. Toivottavasti saamme taas ensi vuonna
kilpailuun mukaan myös piiriemme yhteisen Vihman veljekset-joukkueen!

”Isojen” harjoitusten lisäksi meidän tulisi saada uudelleenkäynnistettyä toiminta niissäkin alueemme
kerhoissa, joissa se on koronan myötä hieman hiipunut. Piirimme jäsenyhdistyksillä on paikallisesti
järjestettyjä yhteisiä iltalenkkejä, ammuntaa sekä kunniavartioita yms. Valitettavan monen yhdistyksen
kohdalla on kuitenkin käynyt niin, että toiminta on nukahtanut ehkä koronan varjolla aikaisempien
tekijöiden mielenkiinnon ja energian hiivuttua. Olisikin siis hyvä aika etsiä uusia voimia yhdistyksiin
toimintaa pyörittämään.

Tästäpä onkin hyvä siirtyä siihen, että myös Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri kaipaa uutta puheenjohtajaa
vuodelle 2022. Itse tulin mukaan piirihallitukseen vuonna 2010 vuodesta 2017 olen toiminut piirin
puheenjohtajana. Samoin vuodesta 2016 alkanut pesti Reserviläisurheiluliiton hallituksessa jatkuu nyt
puheenjohtajan paikalta katsellen. Katson, että nyt on syytä antaa tilaa uusille ajatuksille piirin johdossa.
Piirin puheenjohtajan toimi on oivallinen näköalapaikka sekä maakuntamme, että Reserviupseeriliiton
liittohallituksen kautta koko valtakunnan reserviläistoimintaan. Kannustankin itse kutakin pohtimaan
ajatusta, jos tuo on sujunut minulta, onnistuu se varmaan teiltä fiksummiltakin! Piiriä ei myöskään tarvitse
johtaa yksin, apuna on osaava piirihallitus ja jo kykynsä näyttänyt toiminnanjohtajamme Sonja.

Antoisaa syksyä ja intoa uuden suunnitteluun!

Erkki Saarijärvi

Rissalan Sotilaskotiyhdistys täyttää 80 vuotta juhlakutsu

Juhlakutsu 4.9.2021

Tervetuloa

osallistumaan hajautettuun Maanpuolustusjuhlaan lauantaina 4.9. klo 13.00

Rissalan sotilaskotiyhdistys täytti 80 vuotta vuosi sitten, mutta korona esti juhlat.  Haluamme nyt Rissalan sotilaskodin ja Pohjois-Savon Reserviläispiirien yhteisvoimin kutsua sinut juhlistamaan sekä vuosipäivää, että nauttimaan sotilaskodin munkeista, kullakin juhlapaikkakunnalla.

Tapahtumassa puhujina Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola, Karjalan Lennoston komentaja eversti Aki Puustinen, sekä Pohjois-Savon aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Mikko Mönkkönen. Puheiden jälkeen toivomme vapaata keskustelua.

Pääjuhlaa vietetään Alavan seurakuntasalissa. Tämänhetkisten rajoitusten myötä seurakuntasaliin voidaan ottaa vain 25 juhlijaa. Ajan mukaisesti juhla järjestetään hajautetusti ympäri Pohjois-Savoa, juhlaan voi osallistua etäyhteydellä neljältä paikkakunnalta: Iisalmesta, Vesannolta, Varkaudesta ja Kuopiosta (etänä sotilaskodin tilasta tai läsnä olevana Alavan seurakuntasalilla). Juhlapaikoilla on sotilaskodin munkit tarjolla. Juhlaan on mahdollista osallistua etäyhteydellä myös kotikoneelta, tällöin sotilaskodin munkit jäävät valitettavasti nauttimatta.

Juhlapaikat 

Kuopio – Alavan Seurakuntasali (Keihäskatu 5)

Kuopio- Sotilaskodin tila (Kuninkaankatu 22A)

Iisalmi – Iisalmen Reserviupseerikerhon tila (Päiviönkatu 9)

Vesanto – Vestori (Keskustie 14, Vesanto)

Varkaus – Varkauden pääkirkon seurakuntasali (Savontie 1)

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu 22.8. mennessä tapahtumaan toiminnanjohtaja Sonja Räsäselle, puh. 0453268717 tai toiminnanjohtaja@vihma.fi

Rissalan sotilaskodin jäsenten ilmoittautuminen pj. Pippa Rantala 0445080040, pippa.rantala@gmail.com

Tapahtuman osallistujamäärä on rajallinen, joten ilmoittautuminen kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä haluatko osallistua juhlaan läsnä olevana jollakin juhlapaikalla, vai haluatko, että sinulle toimitetaan teams-linkki osallistumista varten.

Tervetuloa uuden tyylin tapahtumaan toivottavat,

Rissalan sotilaskotiyhdistys

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri

Pohjois-Savon Reserviläispiiri

Ylennykset puolustusvoiman lippujuhlapäivänä 4.6.2021

4.6.2021 ylennykset

4.6.2021 Puolustusvoimien lippujuhlapäivän ylennykset Pohjois-Savossa

Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat upseerit

Kapteeniksi:
Aaltonen Kaj Pekka Henrik Kuopio
Hyvärinen Antti Tapani Kuopio
Hänninen Sami Juhana Varkaus
Kuokkanen Jari Tapani Kuopio
Venäläinen Aki Tauno Albin Kuopio

Yliluutnantiksi:
Antikainen Eero Juhana Kuopio
Anttalainen Jere Veli Jalmari Kuopio
Hirvonen Janne Tapio Kuopio
Hämäläinen Olli-Pekka Johannes Varkaus

Lääkintäyliluutnantiksi:
Savikkomaa Mikko Johannes Kuopio

Luutnantiksi:
Hirvonen Tomi Reino Juhani Suonenjoki
Jaskari Jussimatti Kuopio
Joensuu Eero Ilari Kuopio
Karanta Johannes Valdemar Kuopio
Kaunisto Johanna Marjut Kuopio
Korhonen Petri Jarmo Samuli Tervo
Kuparinen Henri Mikael Kuopio
Laitinen Janne Tapani Kristian Kuopio
Lamminaho Olli Matias Kuopio
Miettinen Vesa Vihtori Siilinjärvi
Moilanen Tomi Kristian Kuopio
Niiranen Mikko Juhani Kuopio
Pötsönen Mikko Johannes Iisalmi
Tikkanen Ari Juhani Kuopio
Varakas Saku Oskari Kuopio

POHJOIS-SAVON ALUETOIMISTO on ylentänyt seuraavat aliupseerit

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Muona Mikko Sakari Siilinjärvi
Pirskanen Timo Heikki Kuopio
Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Harle Matti Tapani Kuopio
Hirvonen Sami Sakari Suonenjoki
Korhonen Jouni Ensio Kuopio
Kotimaa Antti Allan Kuopio
Leppänen Juha Antero Kuopio
Määttä Antti Iisakki Kuopio

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Hänninen Arttu Juho Vilhelm Kuopio
Kainulainen Ville Veikko Aleksanteri Siilinjärvi
Kauhanen Sakari Johannes Kuopio
Kiviniemi Henri Juhani Kuopio
Koistinen Arto Pekka Siilinjärvi
Sahlström Seppo Juhani Keitele
Siimekselä Jari Reima Sakari
Sääskilahti Eemil Oskari Kuopio

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Ervasti Tuomas Hermanni Kuopio
Hakala Arttu Aapeli Kuopio
Konttas Aarni Eliel Kuopio
Lohikoski Erkki Tapani Kuopio
Mertanen Janne Martti Juhani Kuopio
Paananen Pasi Antero Varkaus
Romu Mikko Matias Kuopio
Ruohonen Otto Veikko Kuopio
Rytkönen Jussi Samuli Iisalmi
Sajasalo Tommi Tapani Kuopio
Sorsa Marko Juhani Kuopio
Turunen Roope Oskari Siilinjärvi

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Haapakorva Elias Veli Antero Kuopio
Hulsi Petri Vili Santeri Kuopio
Komulainen Juho Tuomas Kuopio
Nuutinen Petri Marko Juhani Suonenjoki
Sarajärvi Hannu Tapani Rautalampi
Turunen Kari Tapani Siilinjärvi

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Eronen Risto Matias Kuopio
Hartikainen Samu Kristian Kuopio
Kauppi Vili Sameli Atniel Joroinen
Koponen Timo Antero Varkaus
Korhonen Jani Ville Petteri Kuopio
Lehikoinen Tommi Mikko Kuopio
Partanen Kimmo Rikhard Kuopio
Pesonen Tuomo Antero Tuusniemi
Poutanen Matti Juhani Kuopio
Qvick Eero Juhani Keitele
Saari Arto Samuli Kuopio
Tirkkonen Veli-Matti Kalevi Tuusniemi
Toivanen Jani Petteri Siilinjärvi
Toivanen Markus Kristian Kuopio
Tuovinen Sami Miikkael Varkaus
Vidgren Jesse Jarkko Pietari Kaavi

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Heikkilä Simo Seppo Aukusti Leppävirta

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Paavilainen Sauli Juhani Kuopio

Karjalan Lennoston valatilaisuus 1.8.2021 Iisalmessa on peruttu koronan takia

Pääesikunnan laatimaan käskyyn, PEKOULOS/AR5005/30.4.2021 Koronapandemian vaikutukset koulutustoimialan toimintaan 1.7.2021 alkaen, perustuen Karjalan lennoston vala siirretään pidettäväksi Rissalassa 1.8.2021. Käskyssä ohjataan varusmiesten valatilaisuudet pidettäväksi kohortointiohjeita noudattaen – ilman ulkopuolisia valavieraita ja etäisyydet noudattaen. Mainitut vaatimukset saadaan ainoastaan toteutettua varuskunnan sisällä pidettävissä valatilaisuuksissa. Valitamme tapahtuman peruutusta.

Kiitämme kaikkia osapuolia hyvin sujuneesta yhteistoiminnasta tapahtuman suunnitteluvaiheessa!!

Yhteistyö terveisin,

 

Kapteeni

Marko Leinonen

Komendantti/Oikeusupseeri

Karjalan lennosto

PL 5

70901 TOIVALA

puh. 0299 230 212

marko.p.leinonen@mil.fi