Lainakaluston varaaminen Rissalan vuoroille

Olemme viimeaikoina saaneet useita yhteydenottoja ja kysymyksiä lainakaluston käytöstä, joten koitan selventää vallitsevaa käytäntöä Rissalan viikkovuorojen osalta.

Lainakaluston saatavuus riippuu useamman henkilön aikataulujen yhteensovittamisesta, sekä luonnollisesti siitä, että vuoron valvojalla on ao. kalustoon tarvittavat luvat, jotta voi kalustoa kuljettaa.

Tästä johtuen avaamme varausmahdollisuuden vain vuoroille, joille on tiedossa, että edelle kuvatut asiat onnistuvat ja kalustoa oikeasti on asianomaisella vuorolla käytettävissä. Usein tämä tapahtuu edeltävänä viikonloppuna, harvemmin sitä aikaisemmin.

Tämä on siis tämänhetkinen tilanne ja tulee näin olemaan ainakin kesään saakka.

Ystävällisin terveisin Ampumatoimikunta