Reserviläispiirin puheenjohtaja J.Styrman kiittää kuluneesta vuodesta

JS Respiirin kirjoitus

Arvoisat Pohjois-Savon Reserviläispiirin jäsenet

Tiistaina 9.11.2021 pidettiin Pohjois-Savon reservipiirin sääntömääräinen syyskokous. Kokouksessa
vahvistettiin piirin toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu sekä valittiin piirihallitus vuodelle 2022.
Piirin puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023, syyskokous valitsi allekirjoittaneen. Kiitän luottamuksestanne
ja tavoitteeni on myös olla luottamuksenne arvoinen.

Reserviläispiirin toimintasuunnitelmassa yhdeksi painopisteeksi määriteltiin toiminnan uudelleen aktivointi
koronan jälkeen. Piirin tukea suunnataan erityisesti yhdistyksille, joiden toiminta on päässyt hiipumaan.
Toimintaa pyritään muun muassa hajauttamaan pienemmille ja hiljaisemmille paikkakunnille tarjoamalla
valmiita tapahtumakonsepteja sekä lisäämällä yhdistysten välistä yhteistyötä.

Reserviläisliiton vuoden 2022 teeman mukaisesti piirin yhtenä painopisteenä on tiedottamisen ja viestinnän
tehostaminen niin piirin, kuin myös yhdistysten toiminnassa. Pohjois-Savon Reserviupseeripiirin kanssa
yhteiset Vihma -viestintäkanavat ovat piirien toiminnan tiedottamisessa edelleen ne tärkeimmät kanavat ja
niitä tullaan myös kehittämään entisestään. Yhdistysten omien kotisivujen sisällön tuottamiseen tullaan
jatkossa panostamaan entistä enemmän. Tässä jäsenyhdistyksille suunnatun tuen piiriin kuuluvat muun
muassa kannustepalkkiot sekä koulutuksen järjestäminen yhdistysten avainhenkilöille.

Menneet kaksi koronavuotta ovat olleet reserviläistoiminnalle poikkeukselliset ja yhdistysten on täytynyt
sopeutua tähän uuteen normaaliin. Monilta yhdistyksiltä se on onnistunutkin hyvin ja perinteisten
toimintamallien rinnalle on keksitty myös poikkeusoloihin soveltuvaa toimintaa. Näin toimintavalikoima on
laajentunut, mikä taas houkuttelee uudesta toiminnasta kiinnostuneita jäseniä.

Vuosi lähenee loppuaan ja on aika kiitoksille.
Kiitokset tärkeimmille yhteistyökumppaneillemme Pohjois-Savon Reserviupseeripiirille, MPK:n Kuopion
koulutuspaikalle, Pohjois-Savon Aluetoimistolle sekä Karjalan lennostolle.

Kiitos kuluneesta kaudesta piirihallitukselle sekä toiminnanjohtaja Sonja Reijoselle! Teidän kanssanne
yhteistyö on ollut saumatonta ja tuloksellista. Kiitokset myös piirien loistaville toimikunnille! Teidän
aktiivisuutenne ansiosta koronan vaikutukset piirien toimintaan jäivät varsin vähäisiksi. Erityisesti lämpimät
kiitokset hyvin sujuneesta yhteistyöstä Erkki Saarijärvelle joka vuoden vaihteessa jättää reserviupseeripiirin
puheenjohtajan tehtävät. Mikko Laajalahdelle toivotan onnea ja menestystä tulevassa tehtävässään
veljespiirin puheenjohtajana. Olen luottavaisin mielin siitä, että yhteistyömme piirien yhteisten tavoitteiden
ja päämäärien saavuttamiseksi tulee olemaan hedelmällistä ja tuloksellista.

Mukavaa joulun ajan odotusta kaikille.

Jari Styrman