Vahdinvaihto

Kiitos Heikki!

Heikki Vartiainen jää eläkkeelle vaan ei toimettomaksi.

Kiitämme suurella sydämmellä Heikkiä erinomaisesti ja ammattilaisen ottein tehdystä työstä. Heikki, olet potkinut meitä persuuksille ja kannustanut, opastanut ja auttanut silloinkin kun meillä tahtoivat asiat kestää.. Monesti olemme kiitoksella todenneet Heikin antaneen meille sen tarvittavan potkun, jolla asiat ovat sitten lähteneet sujumaan. Ammattisotilaana jouduit nopeasti sopeutumaan meihin vähän liiankin rauhallisiin reserviläisiin. Sinun kanssasi Heikki, me Savon reserviläiset olemme kasvaneet  ja kehittyneet yhdeksi Suomen monipuolisemmaksi ja osaavimmaksi joukoksi. Sadat kurssi- ja kokouspäivät olet hoitanut tinkimättömällä tavallasi.

Heikki itse kertoo: “Muistan, kuinka ammattisotilaana ensimmäisen kerran kouluttaessani reserviläisiä ihailin asioiden lupsakkaa sujumista ilman isompaa kiireen tuntua. Kaikki tapahtui kuin huomaamatta. Joukon nivoutuessa yhteen sille pystyi antamaan fyysisesti ja ajallisestikin vaativia tehtäviä eikä ollut epäilystäkään, että hommat olisivat jääneet tekemättä. Sain myös huomata, että tehtävää hoidettaessa oli aina pyrkimys toimivuuteen. Säihkyvyys ja itsensä korostaminen ei ollut tärkeää. Asioita hoidettiin hyvässä hengessä. Aikaa ei siis tuhlattu jonniinjoutaviin kivien asetteluihin.”

Siinä on Heikin malli miten nämä hommat hoituvat savolaiseen tyyliin.

Kiitos Heikki
  Heikki Vartiainen

Hyviä eläkepäiviä ja terveyttä

 

T: Pohjois-Savon reserviläiset kaikki yhdessä