Kokouskutsu RESERVILÄISPIIRIN syyskokoukseen

RES_syyskokous_kutsu_2020

 

POHJOIS-SAVON KOKOUSKUTSU

RESERVILÄISPIIRI R.Y.

Kuopio 28.9.2020

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

AIKA: 12.10.2020 klo 18.00

PAIKKA: Etäkokous

Poikkeustilasta johtuen kokous pidetään Teams-yhteydellä.
Yhdistysten on ilmoitettava kokousedustajansa ja hänen
sähköpostiosoitteensa 8.10.2020 mennessä. Linkki Teamskokoukseen lähetetään yhdistysten ilmoittamille edustajille
viimeistään 11.10.2020. Edustajat ja näiden valtakirjat on
ilmoitettava osoitteisiin toiminnanjohtaja@vihma.fi ja
jari.styrman@live.com.

Myös jokaisella Pohjois-Savon Reserviläispiiriin kuuluvan
yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus osallistua piirin
kevätkokoukseen Teams-yhteydellä. Jos haluat osallistua
kokoukseen, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi 8.10.2020
mennessä osoitteisiin toiminnanjohtaja@vihma.fi ja
jari.styrman@live.com. Linkki Teams-kokoukseen lähetetään
viimeistään 11.10.2020

ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta
4. Kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen
8. Vuoden 2021 jäsenmaksun vahvistaminen
– hallituksen esitys 2 euroa
9. Vuoden 2021 talousarvion vahvistaminen
10. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän varamiesten valinta
11. Esitys Reserviläisliiton liittohallituksen jäseneksi vuosiksi 2021-2022
12. Hallituksen jäsenten valinta sääntöjen 10 §:n puitteissa
13. Muut hallituksen tai jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan
yhdistyslain 24 §:ssä mainittuja
14. Kokouksen päättäminen

Piirihallitus

HUOM! Yhdistyksen äänivaltaisella edustajalla on oltava yhdistyksen antama valtakirja tai
ote yhdistyksen sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty yhdistyksen edustajasta
piirikokouksessa.